Troškovi održavanja i ulaganja kod udruga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Troškovi održavanja i ulaganja kod udruga
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U rashode razdoblja u pravilu se između ostalih ubrajaju i troškovi tekućeg i investicijskog održavanja. Bitno je razlikovati troškove tekućeg i investicijskog održavanja od dodatnog ulaganja. Ako bi se troškovi tekućeg i investicijskog održavanja iskazali kao dodatno ulaganje na imovini, takvo bi iskazivanje moglo dovesti do iskrivljenog iskazivanja godišnjega financijskog rezultata.

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo