Ugovorni odnosi u sportu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Ugovorni odnosi u sportu
Stranica:
80.
Autor/i:
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Sažetak:
Sustav sporta i sportske djelatnosti uređen je posebnim zakonom. Njime su podredno uređeni i ugovorni odnosi sportaša fizičkih osoba koje svoju djelatnost mogu obavljati profesionalno, amaterski ili ugovorom o radu ili kao samostalnu djelatnost i osoba kojima oni isporučuju svoju sportsku uslugu.
  S obzirom na posebnost sportske djelatnosti, ugovorni odnosi između sportaša i primatelja usluga imaju između ostaloga svoje izvore i u Zakonu o obveznim odnosima i u Obiteljskom zakonu.
  1. Uvod
  2. Pojmovi u sustavu sporta
  3. Pretpostavke i sklapanje ugovora
  4. Oblik ugovornih odnosa
  5. Raskid ugovora
  6. Zaključak
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo