Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj – ožujak 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj – ožujak 2014.
Stranica:
54.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
Neprofitne organizacije koje obvezno vode dvostavno knjigovodstvo moraju za razdoblje siječanj – ožujak 2014. podnijeti financijski izvještaj. Financijski se izvještaj sastavlja na obrascu S-PR-RAS-NPF i predaje se samo FINA-i. Prema odredbama propisa, on se sastavlja i dostavlja najkasnije 20 dana po proteku izvještajnog razdoblja. No, s obzirom na to da je tog dana 2014. nedjelja, a 21. travnja je Uskrsni ponedjeljak, obrazac se za 2014. treba dostaviti do utorka, 22. travnja 2014.
  Temelj za popunjavanje obrasca su podatci iskazani na knjigovodstvenim računima glavne knjige. Samo se neki podatci koji se iskazuju u obrascu S-PR-RAS-NPF ne preuzimaju izravno iz glavne knjige. Riječ je o grupi statističkih podataka.
  Ne postoje razlike pri sastavljanju obrasca S-PR-RAS-NPF u odnosu na istovrsni izvještaj koji se dostavio za 2013., ali su nastale neke promjene u računovodstvenom sustavu koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014. te stoga postoje razlike u sadržaju pozicija koje se u nj unose.
  1. Uvod
  2. Promjene u neprofitnom računovodstvu
  3. Jednostavno/dvostavno knjigovodstvo
  4. Obrazac S-PR-RAS-NPF
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo