RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva objašnjavaju knjiženja: 1. Financiranje međusobno povezanih neprofitnih organizacija i 2. Usklađenje potraživanja od djelatnosti.
  Prema računovodstvenim postupanjima, financiranje međusobno povezanih neprofitnih organizacija mora se iskazivati primjenom računa skupine 47 na rashodnoj strani ili 37 na prihodnoj strani. Pri tome nije bitno je li izvršenje toga financiranja doznakom na transakcijski račun povezane neprofitne osobe (neposredno) ili namirenjem obveze te povezane osobe njegovom vjerovniku.
  Neprofitna pravna osoba nema obvezu vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca prema sustavu neprofitnog računovodstva, odnosno ne postoji obveza iskazivanja fer vrijednosti imovine u obliku potraživanja. No, zbog drugih temeljnih računovodstvenih načela bilo bi prikladno da se prijeporna potraživanja vrijednosno usklade. Za to usklađenje ne postoji poseban odjeljak računa za smanjenje vrijednosti temeljnog potraživanja.
  1. Financiranje međusobno povezanih neprofitnih organizacija
  2. Usklađenje potraživanja od djelatnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)