Naknade i administrativne pristojbe HANFA-e

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Naknade i administrativne pristojbe HANFA-e
Stranica:
125.
Autor/i:
Ivan OSTOJIĆ , dipl. oec. i ovl. int. rev.
Sažetak:
Subjekti nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) te pravne i fizičke osobe koje se obraćaju Agenciji sa zahtjevom za poduzimanje radnji iz nadležnosti Agencije imaju obvezu plaćanja određenih naknada i administrativnih pristojba Agenciji. U ovom ćemo članku govoriti o njihovim vrstama, obveznicima plaćanja, modalitetima izračuna i samom načinu njihova plaćanja.
  1. Uvodne napomene
  2. Naknade koje agencija naplaćuje od imovine i prihoda obveznika (tzv. Stalne naknade)
  3. Ostale naknade i administrativne pristojbe (tzv. Jednokratne naknade i pristojbe)
  4. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije