Naknade prema ugovoru o djelu i JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Naknade prema ugovoru o djelu i JOPPD
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:
Ugovor o djelu uobičajeno se sklapa između pravnih i fizičkih osoba za obavljanje određenih poslova (djela ili usluge) koji imaju karakter samostalnosti. Fizička osoba koja obavlja posao može biti u sustavu PDV-a, te će u tom slučaju biti obvezna izdati račun za obavljeni posao. Osim toga, ugovor ASME B31.3 o djelu moguće je sklopiti između dvije fizičke osobe pa u tom slučaju postoje posebnosti kod način obračuna i prikazivanja na JOPPD-u. O načinu obračuna i prikazivanju u JOPPD-u, više u nastavku članka.
 
Hashtags:
#DrugiDohodak, #TroškoviOsoblja