Porez na kuće za odmor za 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Porez na kuće za odmor za 2014.
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je obveza plaćanja poreza na kuće za odmor te donošenja godišnjeg rješenja za 2014. za sve porezne obveznike - pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor ako se njima koriste povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna, te iako se Zakon o financiranju primjenjuje već dugi niz godina, u njegovoj primjeni u praksi još uvijek postoje dvojbe oko utvrđivanja korisne površine na koju se plaća porez te privremenog prijavljivanja boravišta kojim se nastoji izbjeći plaćanje godišnjeg poreza.
  Više o navedenomu pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Načelna suglasnost za utvrđivanje lokalnih poreza
  3. Podatci na osnovu kojih se utvrđuje porez na kuće za odmor
  4. Utvrđivanje i obveza plaćanja poreza na kuće za odmor
  5. Utvrđivanje korisne površine na koju se plaća porez
  6. Propisana oslobođenja od plaćanja poreza i potrebna dokumentacija
  7. Porez na kuće za odmor kod iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
  8. Podnošenje žalbe na porezno rješenje te konačnost i pravomoćnost rješenja
  9. Rok za uplatu poreza i obračun zateznih kamata
  10. Račun za uplatu poreza na kuće za odmor
  11. Zaključak
Hashtags:
#LokalniPorezi, #OpćinskiGradskiPorezi, #Porezi, #PorezNaKućeZaOdmor