Procjena vrijednosti nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Procjena vrijednosti nekretnina
Stranica:
152.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ
Sažetak:
Zakonom o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13.) u čl. 196. st. 6. Vlada Republike Hrvatske ovlaštena je za donošenje uredbe kojom se uređuje način procjene nekretnina.
  Zahtjev za uređenjem područja procjene vrijednosti nekretnina nalazi se i u Direktivi 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća EU od 4. veljače 2014. (engl. Mortgage Credit Directive) kojom se države članice obvezuju da najkasnije do 21. ožujka 2016. donesu zakone i propise potrebne za razvijanje pouzdanih standarda vrednovanja stambene nekretnine za potrebe davanja hipotekarnih kredita.
  Naša Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 74/12. – dalje: Uredba) primjenjuje se od 26. lipnja 2014., a odnosi se na sve procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj bez obzira na vlasništvo, osim ako posebnim zakonom nije propisano drukčije (čl. 1. Uredbe). Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 79/14. – dalje: Pravilnik) primjenjuje se od 1. srpnja 2014., a cilj mu je detaljno razraditi i objasniti primjenu temeljnih metoda procjene vrijednosti nekretnina.
  1. Uvod u procjenu vrijednosti nekretnina
  2. Odabir metode procjene vrijednosti nekretnina
  3. Zaključak
Hashtags:
#PoslovneFinancije