Novi elementi računa koji se izdaju građanima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Novi elementi računa koji se izdaju građanima
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:
Do sada je sastavne dijelove računa koje izdaje trgovačko društvo – porezni obveznik uređivalo pet ili šest različitih propisa, a sada se dodaje još jedan. Naime, i Ovršni zakon u najnovijim izmjenama i dopunama koje su u tom dijelu stupile na snagu 1. rujna 2014., određuje nove sastavnice računa. Ovaj puta Zakon ne određuje obveznost izričitom normom, ali na svoj način utvrđuje da samo računi koji imaju te elemente, pod Zakonom predviđenim pretpostavkama, imaju obilježja podobnosti za ovrhu.
  1. Obveza izdavanja računa
  2. Novi elementi računa prema Ovršnom zakonu
  3. Sadržajni elementi računa
Hashtags:
#Pravo, #StečajnoPravo