Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - rujan 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za razdoblje siječanj - rujan 2014.
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
Neprofitne organizacije koje obvezno vode dvostavno knjigovodstvo te one koje su uz dragovoljno odabrano dvostavno knjigovodstvo odabrale i sastavljanje financijskih izvještaja, moraju za razdoblje siječanj - rujan 2014. podnijeti financijski izvještaj. Financijski izvještaj sastavlja se na obrascu S-PR-RAS-NPF i samo se predaje FINA-i. Obrazac za razdoblje siječanj - rujan 2014. treba dostaviti do 20. listopada 2014.
  U odnosu na istovrsni izvještaj za 2013., promijenjen je i obrazac na kojem se sastavlja izvještaj za 2014.
  1. Uvod
  2. Registar neprofitnih organizacija
  3. Tko predaje financijski izvještaj
  4. Jednostavno / dvostavno knjigovodstvo
  5. Do kada se predaje financijski izvještaj
  6. Kome se predaje financijski izvještaj
  7. Obrazac S-PR-RAS-NPF
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo