(Ne)oporezive potpore radnicima i JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
(Ne)oporezive potpore radnicima i JOPPD
Stranica:
63.
Autor/i:
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:
Poslodavci moraju radnicima u nekim slučajevima - prema odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i drugih akata koji uređuju prava radnika - isplatiti potporu. Uglavnom se potpore dodjeljuju bez obveze oporezivanja a kada ih treba oporezivati i na koji način iskazati u obrascu JOPPD pročitajte u nastavku.
  1. Potpore kao materijalna prava radnika
  2. Iskazivanje potpora u JOPPD-u
  3. Primjeri neoporezivih potpora i JOPPD
  4. Isplata potpora iznad utvrđenih neoporezivih svota
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja