Prijeboj poreznih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Prijeboj poreznih obveza
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
Prijebojem porezno-dužničkog odnosa omogućuje se poreznom dužniku koji ima dospjela potraživanja prema državnom proračunu, a istodobno ima evidentirane obveze na ime poreznog duga, obustaviti svote potraživanja radi prijeboja s poreznim dugom.
  Jedan od osnovnih razloga za provedbu prijeboja je izbjegavanje višestrukoga međusobnog plaćanja, odnosno stvarnog ispunjenja. Primjerice, Porezna uprava vrati na račun poreznog obveznika porez po poreznoj prijavi, a porezni obveznik virmanski plaća obvezu nekog poreza ili doprinosa za koji postoji dug. S druge strane, prijebojem se izbjegava mogućnost da porezni obveznik dobije povrat poreza, a da ostane obvezan Poreznoj upravi. Više o tome, u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Pretpostavke za prijeboj
  3. Prijeboj zastarjelih potraživanja
  4. Prijeboj ustupljenog potraživanja
  5. Potraživanja koja ne mogu biti predmet prijeboja
  6. Prijeboj prema odredbama st. 3. čl. 115. OPZ-a
  7. Zaključak
Hashtags:
#Porezi