RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S obzirom na to da se od 1. siječnja 2015. u proračunskom računovodstvu primjenjuju neka nova pravila pri knjigovodstvenom iskazivanju nekih poslovnih promjena, u nastavku se daje pregled značajnijih promjena.
1.    Uvod
2.    Poslovne promjene s odgovarajućim promjenama na računima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)