RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autonomija lokalnih vlasti ne može biti apsolutna. Lokalne jedinice moraju postupati u skladu s ustavnim načelima i kretati se unutar zakonskih granica. Lokalne jedinice moraju djelovati u okviru pravnog sustava države čiji sastavni dio predstavljaju. Središnja vlast ima pravo provedbe nadzora nad lokalnom samoupravom kako bi se osiguralo poštovanje zakona. U okviru provedbe nadzora moguća je primjena sankcije prema aktima lokalnih tijela ili prema samim lokalnim tijelima.
U ovom će se članku prikazati najstroža sankcija – raspuštanje predstavničkog tijela te opisati razlozi na osnovu kojih se mogu raspustiti općinska i gradska vijeća i županijske skupštine te raspisati prijevremeni izbori za njihove članove.
1. Uvod
2. Raspuštanje predstavničkog tijela
3. Istodobno raspuštanje i razrješenje
4. Sudska zaštita i raspisivanje prijevremenih izbora
5. Povjerenik vlade Republike Hrvatske
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)