RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatsku narodnu banku potrebno je izvješćivati o nekim transakcijama. U načelu, svaka pravna osoba ako posluje s deviznim nerezidentima mora preispitati postoji li obveza nekog od izvješćivanja HNB-a. To preispitivanje treba, u načelu, biti kontinuirano tijekom godine jer s obzirom na okolnosti obveza izvješćivanja, može nastati i prestati.
Jedno od „općih“ izvještaja je i ono kojim se godišnje izvješćuje o prihodima i rashodima usluga koje se ostvaruju s inozemstvom odnosno s deviznim nerezidentima (obrazac US-GP). U okviru ovog izvješća, iskazuju se, između ostaloga, i transakcije u vezi s plaćama i drugim naknadama na temelju obavljenog rada te možebitnih doprinosa.
1. Uvod
2. Opis istraživanja
3. Osnovne metodološke napomene
4. Način popunjavanja obrasca US-GP
5. Dio B. - Posebne transakcije s inozemstvom

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)