Uloga i odgovornosti revizora u detektiranju prijevarnoga financijskog izvještavanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2015
Članak:
Uloga i odgovornosti revizora u detektiranju prijevarnoga financijskog izvještavanja
Stranica:
177.
Autor/i:
Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Sažetak:

Svako društvo, bez obzira na organizacijski oblik, veličinu, djelatnost i geografski položaj izloženo je riziku prijevarnoga financijskog izvještavanja. Kako bi se rizik prijevarnoga financijskog izvještavanja smanjio, značajnu ulogu u sprječavanju i detektiranju prijevarnoga financijskog izvještavanja ima odgovarajuće korporativno upravljanje. U članku se razmatra uloga i odgovornost pojedinih sudionika lanca financijskog izvještavanja (menadžment, odbor direktora i nadzorni odbor, revizijski odbor te interni i eksterni revizori), a vezano za sprječavanje i detekciju prijevarnoga financijskog izvještavanja.

1. Uvod

2. Kako spriječiti i otkriti prijevare

3. Uloga i odgovornosti upravljačkih struktura društva

4. Uloga i odgovornosti eksternog revizora

5. Zaključak

Hashtags:
#Revizija