RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže se i obrazlažu knjiženja: 1. Nabava dugotrajne nematerijalne nefinancijske imovine i 2. Zamjena stvari.
Pravni temelj za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine ne treba biti samo kupoprodajni odnos nego to može biti i ugovor o autorskom djelu. U toj se okolnosti ne mijenja svota početnog priznavanja imovine, pri čemu se osobita pozornost mora usredotočiti na javna davanja koja su povezana s ispunjenjem tog ugovora. Pri iskazivanju razmjene stvari podredno treba uvažavati odredbe Međunarodnih računovodstvenih standarda: ako je riječ o zamjeni sličnih stvari, ne treba iskazivati prihode. Za ovakvo postupanje nije bitna odredba propisa iz područja oporezivanja porezom na dodanu vrijednost koja obvezuje porezne obveznika na izdavanje računa.
1. Nabava dugotrajne nematerijalne nefinancijske imovine
2. Zamjena stvari

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)