RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Umjetnici su posebna skupina poreznih obveznika i osiguranika u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju U načelu, to su autori koji ostvaruju primitke obavljanjem umjetničke djelatnosti. U poreznom sustavu i sustavu socijalnih osiguranja su jednim dijelom izjednačeni s ostalim poreznim obveznicima i osiguranicima, ali za njih su ipak propisane i određene specifičnosti prema kojima se razlikuju od ostalih poreznih obveznika i osiguranika. U ovom se članku cjelovito piše o njihovom položaju u poreznom sustavu i u sustavu socijalnog osiguranja, ističući sve sličnosti i razlike u odnosu na ostale porezne obveznike i osiguranike u zemlji.
1.Uvod
2. Umjetnici u sustavu socijalnog osiguranja
3. Kako umjetnici plaćaju poreze i doprinose
4. Ugovara li se autorski honorar u bruto ili u neto-svoti
5. Kako treba obračunati i uplatiti porez na autorski honorara ostvaren iz inozemstva
6. Mora li umjetnik podnositi godišnju poreznu prijavu za ostvareni honorar samo u tuzemstvu
7. Mora li se umjetnik prijaviti u sustav poreza na dodanu vrijednost
8. Porezni i socijalni status umjetnika kojima je to osnovna djelatnost
9. Mogućnost plaćanja poreza na dobitak
10. Socijalni i porezni status umjetnika kojima se doprinosi plaćaju na teret nadležnog ministarstva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)