Predujam poreza na dohodak obrtnika u 2015. i podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Predujam poreza na dohodak obrtnika u 2015. i podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma
Stranica:
164.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Rješenjem utvrđena visina mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja koji se oporezuju kao obrtničke djelatnosti može se promijeniti na temelju pisanog zahtjeva, pri čemu je porezni obveznik uz zahtjev obvezan priložiti obračun koji sadržava sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje tekuće godine.
Iako je prema izmijenjenim odredbama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 143/14.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015., propisano da se predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje i plaća na temelju podataka iz godišnje prijave poreza na dohodak, a ne više prema rješenju Porezne uprave, navedena će se zakonska odredba primjenjivati tek u 2016. godini, nakon podnošenja porezne prijave za tekuću 2015. godinu.
1. Uvod
2. Mogući načini utvrđivanja visine mjesečnog predujma
3. Propisani rokovi za plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
4. Razlika za povrat više plaćenih predujmova nakon obrade godišnje porezne prijave
5. Izmjena visine mjesečnog predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
6. Oslobođenje od plaćanja predujma za nove porezne obveznike
7. Obveza plaćanja predujmova poreza na dohodak ako obrtnik privremeno obustavi obavljanje obrta
8. Predujmovi obrtnika koji se “vraćaju” s obveznika poreza na dobitak na obveznike poreza na dohodak
9. Utvrđivanje mjesečnog predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti od 1. siječnja 2016.
10. Zaključak
 

Hashtags:
#Obrtnici