Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između država članica Europske unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između država članica Europske unije
Stranica:
101.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Člancima 19. i 20. Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13., 32/13. i 81/13. - dalje: ZOT) te čl. 9. i 10. Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 64/13., 129/13., 70/14., 157/14. i 8/15. - dalje: POT) propisan je postupak kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju između država članica Europske unije (dalje: država članica EU). Osnovno je načelo da je kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u jednoj državi članici EU-a, a koji se otpremaju u komercijalne svrhe u drugu državu članicu EU-a, tzv. kretanje s plaćenom trošarinom ili kretanje izvan sustava odgode plaćanja trošarine, dopušteno uz pojednostavljeni papirnati prateći trošarinski dokument (dalje: PPTD). Opširnije o tome piše autorica u nastavku članka.
1. Uvod
2. Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između poduzetnika u komercijalne svrhe
3. Kretanje trošarinskih proizvoda (puštenih u potrošnju u RH) u izvoz
4. Prodaja na daljinu (prodaja krajnjem potrošaču)
5. Unos trošarinskih proizvoda u putničkom prometu između država članica EU-a
6. Zaključak
 

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine