Obvezujuća mišljenja, ispravak prijave i porezna nagodba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Obvezujuća mišljenja, ispravak prijave i porezna nagodba
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Izmjenama Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 26/15)1 Ministarstvo financija uvelo je određene mjere za poboljšanje odnosa između poreznih obveznika i poreznih tijela na način da se poreznim obveznicima olakšava izvršavanje obveza prema Poreznoj upravi, s jedne strane, te se rasterećuje rad poreznih tijela (osobito drugostupanjskog tijela pri Ministarstvu financija), s druge strane. Za provedbu istih odredaba u praksi bilo je potrebno da ministar financija donese posebni pravilnik koji je ušao u završnu fazu za donošenje.
U članku se komentira novi Pravilnik.
1. Uvod
2. Obvezujuća mišljenja
3. Porezna nagodba
4. Ispravak porezne prijave
5. Zaključak
 

Hashtags:
#Porezi