Zastara u obveznom pravu – najvažnija pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Zastara u obveznom pravu – najvažnija pitanja iz prakse
Stranica:
168.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Zbog svoje raširenosti i povezanosti s tražbinama, zastara zahvaća velik broj situacija i odnosi se na veliki broj adresata kako u pravnome tako i u ostalim područjima, a osobito u gospodarskom poslovanju. U vezi sa zastarom mogu se postaviti brojna pitanja, ali su neka od njih razmjerno česta te se u pravnoj praksi učestalo pojavljuju, pa su stoga uvijek aktualna.
U ovom se članku, s gledišta pravne prakse, obrađuju izabrana pitanja povezana zastarom koja se najčešće susreću i koja čine osnovna obilježja zastare, što je svakome korisno poznavati. Naime, na jednostavan i svima razumljiv način, u ovome se članku prikazuju najvažnija i najčešća pitanja koja se odnose na zastaru. Ističemo da nije riječ o svim, nego o izabranim i praktičnim temama s kojima se pravna praksa i gospodarsko poslovanje najčešće susreće. Naglasak će biti na shvaćanjima koja su na temelju neke zakonske odredbe zauzimali najviši sudovi RH i ostala pravna praksa.
1. Uvod
2. Pojam zastare
3. Početak tijeka zastare
4. Nastup zastare
5. Rokovi zastare – kataloški prikaz
6. Rokovi zastare nekih najčešćih tražbina u pravnoj praksi
7. Rok zastare od 10 godina
8. Prekid zastare
9. Pravne posljedice prekida zastare
10. Tablični prikaz nekih zastarnih rokova i početak tijeka zastarnog roka
11. Zaključak
 

Hashtags:
#Pravo, #ZOO