Ugovori o zakupu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Ugovori o zakupu
Stranica:
176.
Autor/i:
Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur.
Sažetak:

U poslovnoj praksi često se sklapa ugovor o zakupu. U hrvatskome pravu taj je ugovor na općoj razini uređen Zakonom o obveznim odnosima, ali i na posebnoj, s nekoliko specijalnih zakona kojima se uređuju posebni ugovori o zakupu s obzirom na svoj specifični predmet (poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, poslovni prostor, brod). U ovome se članku navode bitna obilježja svih vrsta ugovora o zakupu u hrvatskome pravu. Jednako tako, za najčešće vrste takvih ugovora predložene su ugovorne odredbe te su izložene njihove sheme (primjeri) s općim klauzulama koje stranke neizostavno moraju ugovoriti. Riječ je o shemama koje ugovorne strane mogu dalje razraditi i nadopuniti s obzirom na svoje potrebe i konkretan cilj koji se želi postići određenim ugovorom.
1. Uvod
2. Ugovor o zakupu prema Zakonu o obveznim odnosima
3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora
4. Ugovor o zakupu prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
5. Ugovor o zakupu broda
6. Porezna pitanja u vezi s institutom zakupa
7. Zaključak
 

Hashtags:
#Pravo, #ZOO