RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radnici koji rade na poslovima opasnim za život i zdravlje te invalidne osobe s određenim stupnjem invalidnosti, ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem, i to za 12 mjeseci staža osiguranja ostvaruju 14, 15, 16 i 18 mjeseci staža osiguranja, što ovisi o težini poslova koje obavljaju određene posebnim propisima. Taj status osiguranika treba biti označen u prijavi na mirovinsko osiguranje odnosno u evidenciji osiguranika mirovinskog osiguranja. Za ostvarivanje toga prava poslodavci su obvezni plaćati posebne doprinose za mirovinsko osiguranje I. i II. stup na plaću radnika po posebnim stopama određenim Zakonom o doprinosima. Plaćeni doprinosi po toj osnovi iskazuju se na obrascu JOPPD. O svemu tome pišemo u ovom članku.
1. Uvod
2. Poslovi na kojima se priznaje staž osiguranja s povećanim trajanjem
3. Obračunavanje i plaćanje doprinosa na plaće radnika kojima se staž osiguranja priznaje s povećanim trajanjem
4. Sastavljanje izviješća o isplaćenim plaćama i plaćenim doprinosima za staž osiguranja s povećanim trajanjem
5. Doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osobe za koje se ne plaćaju doprinosi na plaću
6. Na koji se način obračunavaju doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem ako radnik radi na tim poslovima samo dio mjeseca
7. Računi na koje se uplaćuje doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)