Ulaganje u dugotrajnu imovinu i zadržavanje zaposlenika kao uvjet za reinvestiranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Ulaganje u dugotrajnu imovinu i zadržavanje zaposlenika kao uvjet za reinvestiranje
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U RRiF-u br. 7/15. (str. 11-17) pisali smo o investiranju u dugotrajnu imovinu kao novom – dodatnom uvjetu koji treba biti zadovoljen kako bi se moglo koristiti poreznom olakšicom na temelju reinvestiranog dobitka za 2015. godinu. Međutim, ostala su neka otvorena pitanja - posebice ona koja se odnose na investicije zemljišta kao dugotrajnu imovinu koja ne podliježe amortizaciji na koja se tek nedavno referiralo Ministarstvo financija svojim mišljenjem. O tome i još o nekim novostima koje proizlaze iz spomenutog mišljenja pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Kada se u svrhu reinvestiranja dobitka može koristiti investicijom u zemljište
3. Porezni položaj nabavljenih osobnih automobila s motrišta reinvestiranog dobitka
4. Uvjet očuvanja radnih mjesta
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #PoticajiOslobođenja