Podnošenje prijedloga za sklapanje porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u poreznom nadzoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Podnošenje prijedloga za sklapanje porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u poreznom nadzoru
Stranica:
189.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Radi unaprjeđenja odnosa između poreznih obveznika i Porezne uprave te učinkovitije naplate javnih davanja, donesen je poseban Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi kojim su detaljnije razrađeni novi instituti koji su uvedeni u naš porezni sustav.
Spomenuti Pravilnik u primjeni je od 25. srpnja 2015., a cilj mu je ujednačena, pravilna i učinkovita primjena propisa iz nadležnosti Porezne uprave, poticanje poreznih obveznika na dobrovoljno podmirivanje novoutvrđenih obveza u poreznom nadzoru, smanjenje administrativnog opterećenja poreznog nadzora te izbjegavanje dugotrajnoga upravnog i sudskog postupka.
Što se smatra novoutvrđenim obvezama u postupku poreznog nadzora, koje je dokumentne porezni obveznik dužan priložiti uz pisani prijedlog za sklapanjem porezne nagodbe, kako se provodi postupak smanjenja obveza po osnovi utvrđene zatezne kamate, koji su rokovi izvršenja obveza te kakve su pravne posljedice neispunjenja poreznom nagodbom utvrđenih obveza, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Porezna nagodba
3. Uvjeti za sklapanje porezne nagodbe
4. Smanjenje zateznih kamata i rokovi plaćanja novoutvrđenih obveza
5. Sklapanje porezne nagodbe ako poreznom obvezniku nije uručen zapisnik o obavljenom poreznom nadzoru
6. Sklapanje porezne nagodbe nakon uručenja zapisnika o obavljenome poreznom nadzoru
7. Primjer izračuna novoutvrđenih obveza u kojima je porezna osnovica utvrđena procjenom
8. Zaključak

Hashtags:
#OPZ, #Porezi