Elektronički račun i javna nabava

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2015
Članak:
Elektronički račun i javna nabava
Stranica:
55.
Autor/i:
Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

U posljednjih nekoliko mjeseci u praksi, među naručiteljima i ponuditeljima, pojavila su se mnoga pitanja u vezi s elektroničkim računom, posebice oko datuma uvođenja te obvezatnosti primjene u javnoj nabavi, ali i šire. U radu se daje pregled relevantnih zakonskih i podzakonskih odredaba u području poreznog i računovodstvenog prava te javne nabave s osvrtom na ključne novine iz Direktive 2014/55/EU. Jednako se tako u radu daje osvrt na Odluku Vlade RH od 12. studenog 2015. o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave / proračunske korisnike državnog proračuna.
1.        Uvod
2.        Zakonodavni okvir o e-računu
3.        Umjesto zaključka

Hashtags:
#JavnaNabava