Profesionalni propust u postupcima javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2015
Članak:
Profesionalni propust u postupcima javne nabave
Stranica:
62.
Autor/i:
Ančica JONJIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Profesionalni propust gospodarskog subjekta u obavljanju njegove djelatnosti kao jedan od ostalih razloga isključenja definiran je Zakonom o javnoj nabavi na način da koncepcija profesionalnog propusta obuhvaća sva pogrešna postupanja koja utječu na profesionalni kredibilitet gospodarskog subjekta, pogotovo u području djelatnosti koju subjekt obavlja, a koja su utvrđena od strane nadzornih tijela ili uslijed neurednog izvršenja ugovornih obveza.
U provedbi otvorenih postupaka javne nabave, naručitelji sve češće u dokumentacijama za nadmetanje navode težak profesionalni propust kao jedan od razloga isključenja gospodarskog subjekta. Stoga se u ovom članku kroz primjere iz novije prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave daju odgovori na neka dvojbena pitanja u vezi s načinom dokazivanja postojanja profesionalnog propusta.
1.        Uvod
2.        Profesionalni propust prema novim direktivama EU-a
3.        Profesionalni propust kao jedan od ostalih razloga isključenja
4.        Definicija teškoga profesionalnog propusta u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
5.        Neisplata plaće zaposlenicima kao primjer profesionalnog propusta
6.        Gospodarski subjekt u obavljanju djelatnosti postupao protivno pravilima struke
7.        Podnošenje optužnih prijedloga ne mora biti dokaz postojanja profesionalnog propusta
8.        Profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi
9.        Lažni podatak u dostavljenim dokumentima ne smatra se profesionalnim propustom
10.      Gospodarski subjekt kao neprikladna i nepouzdana strana ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
11.      Zaključak

Hashtags:
#JavnaNabava