RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na temelju izmjena Pravilnika o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 24. prosinca 2015. (Nar. nov., br. 137/15.)-, samim krajem 2015. godine mijenjaju se osnovna pravila vezana za obračun dnevnice pri obračunu troškova nastalih na službenom putu.

Koji su to uvjeti, što poslodavci trebaju učiniti i koju vjerodostojnu dokumentaciju trebaju prikupiti da bi isplatili troškove nastale na službenom putu, pročitajte u nastavku ovog članka, a novosti u iskazivanju podataka u obrascu JOPPD pročitajte u članku Anamarije Miletić: Troškovi službenog putovanja i terenski dodatak – novo evidentiranje u JOPPD-u.

1. Pravo na naknadu troškova i koji se troškovi mogu isplatiti neoporezivo
2. Koje se putovanje smatra službenim putom
3. Obračun i isplata dnevnice za službeni put u tuzemstvo
4. Obračun neoporezive dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
5. Prijevozni troškovi na službenom putu
6. Troškovi noćenja na službenom putu
7. Obračun troškova nastalih na službenom putu
8. Ostali troškovi službenog puta
9. Primjer obračuna troškova nastalih na službenom putovanju u tuzemstvu te ispunjavanje putnog naloga
10. Troškovi koji se mogu isplatiti zaposlenicima u slučaju školovanja i usavršavanja
11. Nadoknada troškova nastalih na službenom putu osobama koje nemaju status zaposlenika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)