Međunarodni dokumentarni akreditiv

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Međunarodni dokumentarni akreditiv
Stranica:
277.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Sažetak:

Već je rečeno u našem časopisu br. 11/15., str. 177, da akreditiv može biti domaći i međunarodni. Domaći akreditiv otvara jedna banka u drugoj banci u istoj zemlji, a međunarodni otvara domaća banka u banci u inozemstvu (nostro) ili inozemna banka u domaćoj banci (loro). Banka je obvezna ispuniti svoju obvezu korisniku akreditiva tek ako joj se podnesu dokumenti prema uvjetima iz ugovora.

Međunarodni dokumentarni akreditivi uređeni su tzv. jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No.600.) koje objavljuje Međunarodna trgovačka komora u Parizu, ista ona institucija koja je objavila i klauzule Incotermsa. Više o tome akreditivu u nastavku članka.

1. Pristup
2. Primjer ugovaranja i plaćanja međunarodnim dokumentarnim akreditivom
3. Sudionici i rokovi u plaćanju međunarodnim dokumentarnim akreditivima
4. Akreditiv kao instrument osiguranja plaćanja
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#PoslovneFinancije