RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Isplata dnevnica, terenskog dodatka i naknade za odvojeni život

S obzirom na to da se naknade za službena putovanja, uključujući i dnevnice, naknade za odvojeni život i terenski dodatci u praksi često isplaćuju, a da je poneki put otežano razlikovanje koja se od navedenih naknada prema poreznim propisima u konkretnim slučajevima može neoporezivo isplatiti, u nastavku podsjećamo na mogućnosti tih isplata u vezi s poreznim propisima, pisanim tumačenjima te na konkretne primjere u praksi.

1. Uvod
2. Mogućnosti neoporezivih isplata dnevnica i naknada

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)