Zajednički porezni nadzori u okviru poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2016
Članak:
Zajednički porezni nadzori u okviru poreza na dobitak
Stranica:
91.
Autor/i:
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže pojam zajedničkih poreznih nadzora te predstavlja njihove ciljeve i zadatke. Jednako tako daje poseban osvrt na pravnu osnovu zajedničkih poreznih nadzora u okviru izravnih poreza te predstavlja iskustva Porezne uprave Republike Hrvatske u njihovoj provedbi.

1. Uvod
2. Pojam zajedničkog nadzora
3. Zadatci i ciljevi zajedničkog nadzora
4. Pravni okvir zajedničkih nadzora u okviru izravnih poreza
5. Iskustva PURH-a i Porezne uprave slobodne države bavarske u provedbi zajedničkog nadzora
6. Zaključak

Hashtags:
#OPZ, #Porezi