RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Svrha nove Direktive za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza jest da se na razini EU-a ujednače mjere u cilju borbe protiv agresivnoga poreznog planiranja i premještanja dobitka u zemlje s nultim ili niskim oporezivanjem, uz zadržavanje iste razine konkurentnosti kompanija u EU-u.
      Osim toga, usvojena je i nova izmjena Direktive o PDV-u: Direktiva Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u vezi s tretmanom vrijednosnih kupona. Europska komisija želi uskladiti nacionalna pravila o PDV-u za vrijednosne kupone, čime bi se povećala pravna sigurnost za poduzeća.
      O značajkama tih dviju direktiva donosimo više u nastavku članka.

1. Direktiva o utvrđivanju pravila protiv izbjegavanja poreza
2. Direktiva vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/ez (Direktiva o PDV-u) u vezi s tretmanom vrijednosnih kupona (vaučera)
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)