Sukob interesa na tržištu kapitala

Časopis: Pravo i porezi - 10.2016
Članak:
Sukob interesa na tržištu kapitala
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u ovome članku obrađuje zanimljivu i uvijek aktualnu temu sukoba interesa te donosi njegovu definiciju za potrebe financijske industrije i tržišta kapitala, uz naznake važnosti njegova definiranja, uređivanja i sprječavanja. Jednako tako analizira uzroke sukoba interesa na tržištu kapitala, vrste sukoba interesa, ciljeve regulacije sukoba interesa, ali i probleme koji postoje pri sankcioniranju sukoba interesa.

1. Uvod
2. Problematika i definicija sukoba interesa
3. Uzroci sukoba interesa

Hashtags:
#Pravo