RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku analizira slučaj iz sudske prakse u kojem je sporno pravno pitanje zastarnog roka od 3 godine ili od 5 godina (opći zastarni rok) za potraživanje iz ugovora o kreditu sklopljenog između banke i druge pravne osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost u obavljanju djelatnosti koja čini predmet njezia poslovanja ili je u vezi s tom djelatnošću. Navode se i razlozi koji opravdavaju zaključak prema kojem je zastarni rok potraživanja iz takva ugovora 3 godine.

1. Uvod
2. Slučaj iz sudske prakse
3. Način rješavanja sudskog spora
4. Osvrt na sudske odluke

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)