RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku analizira slučaj iz sudske prakse u kojem je sporno pravno pitanje zastarnog roka od 3 godine ili od 5 godina (opći zastarni rok) za potraživanje iz ugovora o kreditu sklopljenog između banke i druge pravne osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost u obavljanju djelatnosti koja čini predmet njezia poslovanja ili je u vezi s tom djelatnošću. Navode se i razlozi koji opravdavaju zaključak prema kojem je zastarni rok potraživanja iz takva ugovora 3 godine.

1. Uvod
2. Slučaj iz sudske prakse
3. Način rješavanja sudskog spora
4. Osvrt na sudske odluke

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)