RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u ovome članku razmatra ustrojstvo središnjih tijela državne uprave nakon nedavnih zakonskih izmjena, sa stanjem 3. studenog 2016. godine.
      Osim promjene ukupnog broja, naziva i djelokruga pojedinih središnjih tijela, najznačajniju novost predstavlja ponovno uvođenje državnog tajnika u ministarstva i središnje državne urede.

1. Uvod
2. Vlada Republike Hrvatske
3. Ministarstva
4. Središnji državni uredi
5. Državne upravne organizacije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)