(Ne)procjenjivost žalbenih postupaka u javnoj nabavi

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
(Ne)procjenjivost žalbenih postupaka u javnoj nabavi
Stranica:
48.
Autor/i:
Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      U ovome se članku analiziraju dva recentna rješenja Ustavnog suda RH kojima se ne prihvaćaju prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 1. i 3. Zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i čl. 169. st. 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi. Osporene odredbe Zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji… utvrđuju neprocjenjivost žalbenih postupaka i propisuju njegovu retroaktivnu primjenu, dok osporene odredbe Zakona o javnoj nabavi uređuju visinu naknade za pokretanje žalbenog postupka.
      U članku se daje i pregled relevantne presude Suda Europske unije u predmetu Orizzonte Salute, C-61/14.

1. Uvod
2. Ocjena ustavnosti Zakona o izmjenama zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
3. Ocjena ustavnosti Zakona o javnoj nabavi
4. Praksa suda Europske unije
5. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo