Upravno sudovanje i upravni spor

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Upravno sudovanje i upravni spor
Stranica:
58.
Autor/i:
Goran LOJE, dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u članku razmatra način rada upravnih sudova nakon donošenja Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16., dalje: ZUS), a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine, pojašnjava pojam upravnog spora kroz ulogu suda prvog stupnja, suda drugog stupnja te uloge stranaka. U članku se navode i primjeri iz prakse upravnog sudovanja.

1. Uvod
2. Način rada upravnih sudova
3. Upravni spor
4. Primjeri iz prakse upravnog sudovanja
5. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo