RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku obrađuje problematiku u vezi s propisanim uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma radi obavljanja regulirane profesije u Republici Hrvatskoj koja se provodi u skladu s odredbama novog Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (Nar. nov., br. 7/16., dalje: Pravilnik), počevši od 30. siječnja 2016. godine kojim je ujedno prestao biti na snazi dosadašnji Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (Nar. nov., br. 22/15.).

1. Uvod
2. Pravna osnova
3. Opći okvir za prekogranično pružanje usluga u Republici Hrvatskoj
4. Privremeno i povremeno prekogranično pružanje usluga državljana drugih država članica Europske unije u Republici Hrvatskoj
5. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan
6. Provedba postupka uspoređivanja dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)