RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
  • Članak:Prijedlog novoga Općeg poreznog zakona
  • Stranica:40.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

1. Uvod
2. Što bitno nije promijenjeno
3. Bitne razlike u odnosu na opz koji je na snazi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)