Porez po odbitku pri isplati naknada pravnim osobama u inozemstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Porez po odbitku pri isplati naknada pravnim osobama u inozemstvo
Stranica:
51.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Tijekom 2016. godine na snazi je Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 50/16.) koji uređuje plaćanje poreza po odbitku na dividendu i udio u dobitku pravnih osoba prema poreznoj stopi od 12 %.
      Osim na isplatu dividende (udjela u dobitku), porez po odbitku plaća se i na zakonom propisane usluge inozemnih pravnih osoba kao što su poslovno savjetov0anje, revizija, porezno savjetovanje, istraživanje tržišta i sl. Porez po odbitku plaća se i na kamate osim propisanih iznimaka u skladu s odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit. Porez po odbitku plaća se i na isplatu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva. Na navedene usluge inozemnih poduzetnika, kamate i prava intelektualnog vlasništva porez po odbitku plaća se prema stopi od 15 %.
      Za isplatu kamata i autorskih naknada kao i dividende odnosno udjela u dobitku između povezanih društava koja imaju sjedište u različitim državama EU-a primjenjuju se posebne odredbe Zakona o porezu na dobit kao tzv. sustav zajedničkog oporezivanja.

1. Uvod
2. Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
3. Porez po odbitku na dividende i udjele u dobitku
4. Porez po odbitku na korištenje prava i zaračunane usluge
5. Naknade za softver
6. Problemi primjene ugovora
7. Primjena stope od 20 % poreza po dobitku
8. Uplatni računi
9. Porez po odbitku kamata i autorskih naknada između povezanih društava u različitim državama članicama EU-a (zajednički sustav oporezivanja)
10. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #PorezPoOdbitku, #Računovodstvo