Korištenje i uporaba posebnog dijela nekretnine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Korištenje i uporaba posebnog dijela nekretnine
Stranica:
93.
Autor/i:
Vicko PRANČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u članku razmatra pretpostavke za dopuštenje pristupa u posebni dio nekretnine na kojemu je uspostavljeno etažno vlasništvo radi održavanja zajedničkih dijelova nekretnine, a što je u tom slučaju sadržaj dužnosti etažnog vlasnika. Posebna je pozornost posvećena procesnopravnim pitanjima koja se pojavljuju u vezi s dopuštenjem pristupa u posebni dio nekretnine. Obrađena su i prava etažnog vlasnika u vezi s pristupom i uporabom njegova posebnoga dijela nekretnine.

1. Uvod
2. Dužnost etažnog vlasnika da omogući pristup u stan odnosno prostoriju i njihovu uporabu
3. Obveza na trpljenje
4. Osobe koje smiju pristupiti i uporabiti posebni dio nekretnine
5. Ovlaštenik zahtjeva usmjerenog na trpljenje etažnog vlasnika glede pristupa i uporabe njegova posebnoga dijela nekretnine
6. Sadržaj tužbenog zahtjeva
7. Obveza na naknadu štete
8. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo