Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2017. godine u primjeni su izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 115/16.). Iznimno, promjene koje se odnose na vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca primjenjuju se već kod prijave poreza na dobitak za 2016. godinu, dok se izmjene u vezi s 50 % porezno priznatih troškova (umjesto dosadašnjih 70 %) za osobne automobile i druga prijevozna sredstva zaposlenih i rukovodnih osoba primjenjuju tek od 1. siječnja 2018. godine. U nastavku ćemo se osvrnuti na najvažnije izmjene i dopune Zakona.

1. Porezna stopa (čl. 28. Zakona)
2. Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu (čl. 5. Zakona)
3. Povećanje porezne osnovice za porezno nepriznate troškove reprezentacije i osobnih automobila (čl. 7. Zakona)
4. Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)
5. Ukida sa porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka
6. Porezne olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja i Grad Vukovar (čl. 28.a Zakona)
7. Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)
8. Prethodni sporazum o transfernim cijenama (čl. 14.a Zakona)
9. Utvrđivanje predujma poreza na dobitak (čl. 34. Zakona)
10. Otpisi teško naplativih plasmana kod financijskih institucija (prijelazne i završne odredbe Zakona)
11. Mogućnost paušalnog oporezivanja za gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija i državnih tijela  (čl. 5.b. Zakona)

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi