Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

 

1. Tko je obveznik predaje obrasca PD-IPO
2. Tko su povezane osobe
3. Podatci koji se unose u obrazac PD-IPO
4. Primjer popunjavanja obrasca POD-IPO

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi