Porezni položaj neprofitnih organizacija od 1. siječnja 2017. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Porezni položaj neprofitnih organizacija od 1. siječnja 2017. godine
Stranica:
295.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U okviru svih promjena koje su se počele primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine, dio se odnosi, u načelu, samo na neprofitne organizacije.
      O tim promjenama koje su nastale u sustavu poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobitak osvrćemo se u ovom članku. Ujedno se nije propustilo u članku upozoriti i na one posebnosti koje se odnose na neprofitne organizacije, a koje su se primjenjivale i do kraja 2016. godine.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Porez na dohodak
4. Porez na dodanu vrijednost
5. Porez na dobitak
6. Zaključak

Hashtags:
#Neprofitno