Obveze trgovačkog zastupnika

Časopis: Pravo i porezi - 6.2017
Članak:
Obveze trgovačkog zastupnika
Stranica:
65.
Autor/i:
Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u članku objašnjava obveze trgovačkog zastupnika (dalje: zastupnik) koje proizlaze iz ugovora o trgovačkom zastupanju kojim se pobliže određuje način i opseg ispunjenja glavne obveze zastupnika i ostalih obveza koje proizlaze iz prirode i načina ispunjenja ugovora, te prisilnih zakonskih odredaba. U članku se objašnjavaju i opće odredbe ugovora o nalogu (mandatu) jer se zakonske odredbe podredno primjenjuju i na ugovor o trgovačkom zastupanju.

1. Uvod
2. Obveza posredovanja i zastupanja
3. Skrb o interesima nalogodavca
4. Pridržavanje uputa
5. Dužnost obavješćivanja
6. Čuvanje tajni
7. Vraćanje stvari danih na uporabu
8. Poseban slučaj odgovornosti
9. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo