Poslovanje preddruštva

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Poslovanje preddruštva
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u članku objašnjava poslovanje preddruštva koje nastaje kada osnivači trgovačkog društva (dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću), usvoje statut i preuzmu dionice dioničkog društva ili sklope društveni ugovor). Preddruštvo je posljedica sklapanje jednog od naprijed navedenih akata, a čije sklapanje predstavlja preduvjet za osnivanje i poslovanje budućega trgovačkog društva (dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću).

1. Uvod
2. Pojam preddruštva
3. Djelovanje preddruštva
4. Odgovornost za obveze
5. Imovina preddruštva
6. Prestanak preddruštva
7. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #ZOO