Prigovori potrošača

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Prigovori potrošača
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Samra BEĆIROVIĆ PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Trgovci koji posluju s potrošačima dužni su im omogućiti predaju prigovora (žalbe). Autorica u članku pojašnjava koji propisi propisuju obveze trgovaca te na koji sve način potrošači mogu predati prigovor. Također u članku se daje primjer obavijesti koju su trgovci i ugostitelji dužni istaknuti u poslovnom prostoru. Propisi koji reguliraju predaju prigovora (žalbe) potrošača su Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. i 110/15., dalje: ZZP), Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15. i 121/16., dalje: ZUD) te Zakon o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07., 88/10., 30/14., 89/14. i 152/14., dalje: ZOPUT).

1. Uvod
2. Podnošenje prigovora potrošača kod trgovaca
3. Prigovori potrošača u ugostiteljskoj djelatnosti
4. Knjiga žalbe kod pružatelja usluga u turizmu
5. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo