RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Na pisani zahtjev poreznog obveznika porezno je tijelo ovlašteno donijeti obvezujuće mišljenje o poreznom tretmanu budućih i namjeravanih transakcija. Područja primjene obvezujućih mišljenja su ograničena i točno propisana, a najčešće su to određene buduće poslovne aktivnosti poduzetnika na koje se, zbog njihovih osobitosti, ne mogu primijeniti općenita službena tumačenja poreznih propisa. Obvezujuće mišljenje ima obvezujući učinak za Poreznu uprava, a troškove njegova izdavanja u cijelosti snosi podnositelj zahtjeva. Međutim, obvezujuće mišljenje prestaje vrijediti ako je doneseno na temelju neistinitih ili nepotpunih podatka ili su se promijenile okolnosti na temelju kojih je mišljenje izdano.
      U nastavku članka pročitajte tko može podnijeti zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja, za koja se točno područja primjene obvezujuća mišljenja mogu izdati, koji su troškovi njegova izdavanja te u kojem je roku Porezna uprava obvezna donijeti obvezujuće mišljenje nakon što je prihvaćen zahtjev podnositelja za njegovim izdavanjem.

1. Uvod
2. Zakonske odredbe
3. Obvezujuća mišljenja
4. Postupak izdavanja obvezujućih mišljenja
5. Prestanak važenja obvezujućeg mišljenja
6. Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)