Novosti u Zakonu o lokalnim porezima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Stranica:
139.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      U Narodnim novinama, br. 101/17. od 12. listopada 2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima. Izmjene se prije svega odnose na brisanje odredaba u vezi s porezom na nekretnine, a osim toga izmijenjene su i pojedine odredbe u vezi s porezom na cestovna motorna vozila.

1. Ukinut je porez na nekretnine
2. Izmjene u porezu na cestovna motorna vozila

Hashtags:
#LokalniPorezi, #Porezi